מידע חשוב למשתמש אודות קופת גמל ופנסיה

יש מעט מאוד השקעות שהן חשובות יותר מתוכנית הפנסיה שלכם. כיוון שהישראלי הממוצע יצטרך להסתמך על חיסכון זה במשך כ-18 שנים מיום פרישתו, חיוני להבין את הזכויות והחובות שלכם במסגרת קרן הפנסיה שלכם.

 

קופת גמל היא בעצם תוכנית חיסכון לטווח הבינוני או הארוך שבה ניתן לצבור כספים שאפשר יהיה למשוך בעתיד ובעיקר לאחר היציאה לפנסיה.

 

מדינת ישראל הסדירה את פעולותיהן של קופות גמל באמצעות שני חוקים עיקריים: חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ותקנות מס הכנסה.

 

לפי חוק הפיקוח קופת גמל היא שם שניתן לקבוצה של חסכונות פיננסיים לטווח הארוך והבינוני. בין החסכונות האלה נמצאים: קרן השתלמות, קרן פנסיה, קופת גמל לתגמולים, קרן מחלה ופיצויים. אבל בדרך כלל כשמדובר על המונח קופת גמל, מתכוונים בעצם לקופת גמל לתגמולים.

 

אדם שמפקיד כספים באחת מאותן קופות גמל נקרא "עמית". עמית יכול להיות אדם שחוסך באופן עצמאי, בלי קשר למקום העבודה שלו, או עובד שכיר שאת תשלומיו לקופת הגמל מעביר המעסיק.

 

כל קופת גמל נחשבת מבחינה משפטית לסוג של נאמנות. קופת גמל באמצעות החברה המנהלת (הנאמן), מחזיקה מאגר של נכסים לטובתם של העמיתים שנהנים מהקופה. מכאן, שלפי חוק הפיקוח יש לעמיתים בקופת הגמל זכות קניינית בנכסי הקופה.

 

קיימים שני תנאים למשיכת כספים מקופת הגמל. האחד נוגע לתקנון של הקופה, והשני נוגע לפקודת מס הכנסה ולתקנות השונות מתוקף פקודה זו.

 

עד לשנת 2006 יכלו העמיתים למשוך את הכספים שהופקדו בקופות גמל בגיל הפרישה או 15 שנה מיום תחילת הפקדת הכספים. החל משנת 2006 אפשר למשוך את כספי הקופה רק מגיל 60.

 

משיכה של כספים לפני מועדים אלה מחייבים תשלום של 35% מס הכנסה על היתרה שנצברה. אבל, במשיכה של הכספים בגיל הפרישה, הרווחים שצברה קופת הגמל פטורים ממס רווחי הון. כלומר, קופת גמל שונה בכך מתוכניות חיסכון אחרות שמצריכות תשלום מס על הרווח הריאלי בשיעור של 25%.

 

כיצד מרוויחה קופת הגמל?

 

המנהלים של קופת גמל משקיעים את כספי העמיתים על מנת שהקופה תישא רווחים. העמיתים מחויבים בתשלום דמי ניהול מהיתרה שהצטברה לזכותם. כדי למנוע ממנהלי הקופות לבחור בהשקעות שהסיכון בהן גבוה, אין קשר בין דמי הניהול והתשואה של הקופה. כך לא יכולים המנהלים להגדיל את התמלוגים שלהם.

 

כל עמית בקופת גמל יכול להחליט בכל עת להעביר את קופת הגמל שלו לחברה אחרת, בלי שיידרש למשוך את הכספים או להפסיק את הניהול שלהם.

 

היום עומדים לרשות העמיתים שני מסלולים להפקדת כספים במסגרת קופת גמל: האחד, קופת גמל לא משלמת לקצבה – כלומר, מקופה זו אי אפשר למשוך את הכספים ישירות, אלא רק לאחר שהועברו לקופת גמל משלמת קצבה. והשני, קופת גמל משלמת קצבה שממנה אפשר למשוך את הכספים שהצטברו, כקצבה.

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.