איך מגישים בקשה לגילוי מרצון?

מזה שנים רבות שרשות המיסים במדינת ישראל מודעת ויודעת על קיומם של חשבונות בנק בחו"ל לא מדווחים השייכים לישראלים תושבי המדינה. כל זאת כדי להשתמט מתשלום מיסים. בחודש ספטמבר אשתקד יצאה רשות המיסים לראשונה, עם תוכנית חדשה לחשיפת חשבונות בנק של ישראלים בחו"ל, לפני שאלה יחשפו ע"י רשויות המס.

נכון להיום יש בידי רשויות המס רשימות של ישראלים שלהם חשבונות בנק בלתי מדווחים בחו"ל. מידע על חשבון בנק כזה יכול להגיע לרשות המיסים בדרכים שונות ובכלל זה בתוקף סעיף 6(2) למניעת כפל מס, המאפשרת לרשות המיסים להגיש בקשה לקבלת מידע ממדינה בה מתנהל חשבון בנק לא מדווח.

כיוון שרשות המיסים יכולה לפעול כדי לאתר את החשבונות הללו ולחייב את בעליהם בתשלום מיסים, היא מבקשת לחסוך את כל הצורך במעקב ודרישה שעלולה לעלות למשתמט המיסים בכסף רב צובר ריבית וגם פיצוי וקנס ובנוסף באשמת עבירה פלילית, ומציעה לאנשים שיש להם חשבונות בחו"ל לתקן את דיווחיהם לרשות המיסים ולהצהיר על הכספים הללו.

בכך הם יכולים לחסוך מרשות המיסים את הטרחה, ומצד שני ליישר קו עם הרשות שמנסה בדרך זו של גילוי מרצון לעודד נישומים, עסקים, חברות ועצמאיים שעברו על חוקי המיסים והחזיקו חשבונות בחו"ל, לשלם את מיסיהם תוך הבטחה כי לא ינקטו נגדם הליכים פלילים, תוך ביצוע הגילוי מרצון.

על ההליך האנונימי האישי

תחילה פונה אזרח שמחזיק כספים וחשבונות בבנקים בחו"ל באופן אנונימי לרשות המיסים ומצהיר על רצונו לבצע הליך של גילוי מרצון, אולם בתוך 90 יום ממועד קבלתה של הבקשה האנונימית שלו, הוא מתחייב להציג באופן גלוי בפני הגורם המוסמך המטפל בתיק, את פרטיו האישיים. אי-גילוי הפרטים האישיים, יגרום לדחייתה של הבקשה האנונימית.

דבר נוסף שעלול לדחות את הבקשה הוא קיומם של הליכים אזרחיים או פליליים בתיק המבקש גילוי מרצון בערכאה משפטית כלשהי בארץ או בחו"ל.

כדי להיעתר לבקשה, היא צריכה לעמוד בתנאים הבאים: היא צריכה להיעשות ביושרה ובתום לב. אסור שתיעשה בצל חקירה או בדיקה של המשטרה או של רשות המיסים בעניינו של מבקש הבקשה, ולא של בת זוגו או עסקים וחברות שבשליטתו.

אילו מסמכים נדרשים?

הבקשה צריכה ברוב המקרים לכלול את כל המידע הרלוונטי כדלקמן: שנות המס אליהן מתייחס הגילוי, מקורן של ההכנסות והוכחות מאמתות, פירוט הסכומים שהושמטו, האומדן לתשלום המס ובצירוף כל המסמכים הרלבנטיים התומכים בבקשה.

הבקשה תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים, והוא זה שצריך לאשר אותה.

לאחר האישור היא תעבור לטיפולו של פקיד שומה או כל בעל תפקיד אחר במסגרת הרלבנטית, אשר יקבע את סכום המס לתשלום.

למידע וטיפים חשובים נוספים בנושא – לחצו כאן.

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.