מבנה הריבית ואופן חישובה – יאן קליימן

יאן קליימן מסביר כי הריבית הנהוגה בחשבונות לקוחות הפרטיים והעסקיים במערכת הבנקאית מורכבת משלושה מרכיבים :

1.ריבית פריים – ריבית בסיסית (מכונה גם ריבית מוניטרית ).

2.תוספת סיכון – תוספת לריבית הפריים.

3.תוספת חריגה- תוספת לריבית הפריים ולתוספת הסיכון ,כיום נקראת תוספת סיכון ב׳,תוספת על התוספת .

יאן קליימן מסביר כי הריבית על ניכיונות שקים מחושבת מראש,ולכן הריבית האפקטיבית ( האמיתית) יותר גבוהה מהמצויין בדף הבנק ,ולכן היא יקרה יותר .(כמוכן יש להוסיף את עמלת הניכיון שמייקרת עוד יותר את עלות הניכיון ).

בנק ישראל מחייב את הבנקים לפרט את אופן חישוב הריביות והעמלות על האשראי הבנקאי ,כמוכן מסביר יאן קליימן ,כי בלתי סביר לצפות מלקוחות הבנקים לדעת ולעקוב אחרי שיעורי הריבית ,המרכיבים השונים שלה והשינויים שחלו בהם.

בשנים האחרונות מסביר יאן קליימן ,חלו שינויים בתכיפות רבה ,בשיעורי הריביות הבנקאיים והעמלות ,ולפיכך ,על לקוחות הבנקים חייבים להיות מעודכנים באופן שוטף על התנהלות חשבונם .

מתוך קשרים יומיומיים עם אנשי כספים ומשפטים ,מסביר יאן קליימן ,התקשו לקוחות הבנקים לעקוב אחרי השינויים ,ולאתר את שיעורי הריבית שהבנק חייב בפועל.

על בסיס ניסיון העבר ,תוך הסתמכות על פסיקה תקדימית ,בנינו תמהיל של טעויות וליקויים אפשריים בחשבונות הבנקים :

1.ימי -ערך

2.רישומים ונהלים

3.שיעורי ריבית

4.עמלות

5.הלוואות

6.עמלת פירעון

7.פיגור תשלומים

8.ליסינג.

יאן קליימן יעוץ אירגוני – פיננסי ממליץ להיות כל הזמן עם האצבע על הדופק .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.