חובת הגילוי במובן הרחב – יאן קליימן

  1. ארכאשר מדברים על חובת הגילוי המוטלת על הבנק מתכוונים ,בדרך כלל,לחובתו של הבנק למסור ללקוח את הנתונים ואת העובדות המהותיים לביצוע העסקה הנדונה.

אולם,זוהי אך חובת גילוי במובן הצר של המילה !!!.

מכוח חובת האמון הבנקאית ,מוטלת על הבנק חובה רחבה הרבה יותר .

חובה זו כוללת ,מלבד החובה למסור נתונים,עוד כמה חובות נוספות השונות זו מזו והמשלימות זו את זו:

החובה לערוך חוזה בכתב ,לתת ללקוח שהות לעיין בו לפני חתימתו ,למסור ללקוח עותק לאחר החתימה ,החובה להדגיש ולהבליט פרטים מסויימים ,החובה לתרגם את הכתוב ללקוחות שאינם דוברים עברית ,החובה להסביר את מהות העסקה ,על היבטיה המשפטיים שלה ,והחובה לוודא שהלקוח הבין את מלוא המידע שנמסר לו .

ההיבטים השונים של חובת הגילוי במובן הרחב מוסדרים במגוון חוקים ותקנות ,החשוב בהם הוא הוראות ניהול בנקאי תקין .הוראות אלה זכו להרבה חיזוקים מטעם בית המשפט העליון אשר פסק לטובת לקוחות הבנקים .בית המשפט העליון פסק כי הפרת ההוראה על ידי הבנק,היא לעצמה עשויה לשמש בסיס לתביעה אזרחית נגד הבנק .

לאורך 20 שנה,בדק והפיק יאן קליימן מאות חוות דעת מומחה ,אשר עזרו ללקוחות הבנקים לקבל / לקזז מיליוני ש״ח ,בגין הפרות של חובות האמון והנאמנות ,תוך ביסוס חובת הגילוי .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.