כיצד נקבל מידע על חברה עיסקית ? – יאן קליימן

יאן קליימן מציין ,כי ישנם 4 סוגי דוחות :

1.דוח מאזן – כולל פירוט נכסי החברה ומקורות המימון .

2.דוח רווח והפסד- כולל הכנסותיה והוצאותיה של חברה במשך תקופה מוגדרת .

3.דוח תזרימי מזומנים – כולל שינויים ביתרות המזומנים של החברה .

4.דוח קרנות ועודפים – כולל שינויים בהון ועודפים .

על פי היעוץ האירגוני – פיננסי של יאן קליימן ,להלן פירוט מקורות המידע המרכזיים :

1.תשקיף – מכיל סקירה נרחבת על תחום פעילותה של חברה .

2.דוחות כספיים – כוללים ,נוסף על נתוני הרווח והפסד ,ותזרימי המזומנים ,פרטים מהותיים שהשפיעו על התוצאות העיסקיות .

3.פרסומים כלכליים – ניתוחים ענפיים של גופים כלכליים .

יאן קליימן יעוץ אירגוני – פיננסי ממליץ כל הזמן להיות מעודכנים ,ולבחון לפני שמבצעים עיסקאות עם לקוחות פוטנציאליים .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.