יעוץ אירגוני – פיננסי : יאן קליימן

משעה שנחתם הסדר להחזר חוב של הלקוח לבנק ,אין לחייב את הלקוח בריבית חריגה כל עוד עומד הוא בהסדר.

פעולת קונסולידציה ,שבה מאבדות ההלוואות את צביונן המקורי ומחייבות בריבית המרבית בגין משיכת יתר בחשבון העו״ש ,איננה תופסת .

חיוב במדד נוסף עקב מועד נטילת הלוואה והחזרתה שנקבע ע״י הבנק ,ומטרתו היחידה הינה העלאת מחיר ההלוואה ,יבוטל כאשר הוא עומד בניגוד לשיעור הריבית המקסימלי הנקבע בחוק.אין לחייב חשבון עו״ש בתשלומי הלוואה ,כאשר חיוב זה יביא את חשבון העו״ש לחריגה ממסגרת האשראי המאושרת.הקצאת אשראי ע״י הבנקים לציבור נותנת לבנקים כוח רב,שניתן לעשות בו שימוש לרעה.

אין די בחוות דעת מומחה כללית וסתמית לקבלת רשות להתגונן בפני תביעה קצובה של בנק שהוגשה בסדר- דין – מקוצר.לקוח המבקש את פירוט דפי חשבונו מהבנק ,ולא מקבלם ,לא יתקשה לקבל רשות להתגונן .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.