יעוץ אירגוני – פיננסי : יאן קליימן

  1. בקשת רשות להתגונן כנגד תביעת בנק לתשלום חוב הלקוח שהוגשה בסדר דין מקוצר ,צריכה לגלות לכאורה עילת הגנה .הבנק התובע אינו חייב לצרף לתביעה את כל דפי חשבון הלקוח ,די בצרוף ההסכמים ופרוט היתרה הסופית .הנתבע זכאי לדרוש קבלת מסמכים נוספים .אם יקבלם ,יקבל רשות להתגונן כנגד התביעה .

בית המשפט הורה על הפקדת ערבות גבוהה במיוחד כתנאי למתן רשות להתגונן בטענה שלא פורטה דיה ,אך עשויה לעורר שאלות נכבדות בנושא הקשר בין הבנק ללקוח .

כאשר בהסכם בין הבנק ללקוח נקבע כי שיעור הריבית שישולם ע״י הלקוח יחושב עפ״י תוספת אחוזים קבועה שתוסכם בין הבנק ללקוח מעל ריבית הבסיסית שתיקבע ע״י הבנק מדי חודש וחודשו לגבי חודש הבא .

הרי שהבנק אינו יכול לשנות הריבית הבסיסית הנ״ל מבלי שקיבל תחילה את הסכמת הלקוח ,גם כאשר הלקוח נוטל אשראי נוסף הכפוף להסכם זה .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.