יעוץ אירגוני – פיננסי : יאן קליימן

בנק שהפר הסדר אשראי חריג שנכרת בינו לבין לקוחו,וסירב לאשר עסקה אותה ביקש הלקוח לעשות במסגרת אותו הסדר ,יפצה את הלקוח בגין הנזק שנגרם בשל אי- יכולתו לבצע אותה עיסקה.

ההסדר המכונה ״גניבת מדד״ ע״י הבנק עולה בקנה אחד עם הוראות חוק וצו הריבית ,רק אם טעמו עסקי,ואין הוא נועד רק להעלות את מחיר ההלוואה ולעקוף כך את חוק הריבית .הבנק רשאי להגיע להסדר עם הלקוח לפיו פרעון ההלוואות יעשה באמצעות חשבון החח״ד של הלקוח ,גם כאשר האחרון עומד ביתרת חובה .הבנק אינו רשאי,בלא יידוע הלקוח והסכמתו ,לחשב הריבית על- פי שנה בת 365 יום במקום על- פי שנה קלנדרית 360 ימים .

בנק רשאי ואף חייב להעמיד את חוב הלקוח לפרעון מיידי ,במידה ומוטלים עיקולים על נכסי הלקוח וקיים חשש ליכולת הפרעון שלו ( ובכפוף לכך שההסכם בין הבנק ללקוח מאפשר זאת ) . החובה נובעת מאחריותו של הבנק כלפי כספי כלל המפקידים.

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.