יעוץ אירגוני – פיננסי : יאן קליימן

לבנק זכות לקזז בין חשבונות שונים של לקוחו בטרם יעביר כספים למעקל .בנק הפורע שיק מחשבון לקוחו לאחר קבלת צו עיקול ,יאלץ להשיב את הסכום לחשבון הלקוח על – מנת שהמעקל יוכל לשים ידו על כספים אלו.

לקוח שחתם על הסכם עם הבנק לקבלת אשראי וכן הקלות שונות ,ובהסכם זה מוותר על כל טענה כלפי הבנק באשר לניהול חשבונותיו עד כריתת ההסכם ,לא יוכל בדיעבד לדרוש כי ייערך חישוב מחדש לחשבונותיו לתקופה אליה מתייחס ההסכם ,אף אם הוא טוען בדיעבד לכך שהיתה מצד הבנק התניית שרות בשרות .

פעולתו של מנהל תיק ניירות ערך שחורג מסמכותו ונוטל אשראי מעבר לסכום שהוסכם עליו עם הלקוח ,לא תחייב את הלקוח.

בנק שקיבל הוראה לבצע קיזוז על- פי הערך המלא של תוכנית החסכון,אינו חייב על דעת עצמו לקזז על- פי ערך השבירה של התוכנית ,כאשר הלקוח כלל אינו זכאי לביצוע הקיזוז על- פי הערך המלא.בנק רשאי לחייב חשבון הלקוח בגין שיק שמשך ,אף אם הבנק החליט שלא לכבד את שיק ,בעבור ימי ערך בהם סכום השיק נוכה מחשבונו ,בטרם הוחזר.

חישוב הריבית ע״י הבנק על- פי שנה בת 365 יום מהווה הגדלה מוסווית של שיעור הריבית האמיתי בו מחוייב החשבון ,ודבר זה לא ניתן להיעשות ללא ידיעתו והסכמתו של הלקוח .כאשר מתבצע שערוך לחשבון הלקוח ,ומסתבר כי חלק מהתקופה אמור היה חשבונו לעמוד ביתרת זכות ,יש צורך להכריע מהו גובה הריבית שיש לפסוק לו .כאשר ידוע במקרה מסויים כיצד הלקוח היה נוהג עם יתרת זכות ,הרי שיש לזכותו בריבית כאילו פעל באותה דרך .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.