יעוץ אירגוני – פיננסי : יאן קליימן

מרוץ ההתיישנות בגין פתיחת תוכניות חסכון עקב התניית שרות בשרות מצד הבנק מתחיל במועד שבו הבנק מאשר את הבקשה לפידיון של כל תוכניות החיסכון ,מבלי להתנות את המשך האשראי בפתיחתן של תוכניות חדשות.

כתב ויתור עליו חותם הלקוח ,ושתוכנו הוא ויתור על תביעות הלקוח כלפי פעולות הבנק שנעשו בעבר,יהא תקף אם לא נחתם תוך אילוץ או כפיה כלכלית .לא כך לגבי ויתור זכות התביעה לגבי פעולות שייעשו בעתיד.

התנאי שבשיק שנמסר לבנק כבטוחה לאשראי לא מתקיים כל עוד הלקוח לא מנצל את האשראי שהעמיד לו הבנק ,לכן הבנק לא יכול לתבוע פירעונו של שיק כזה .

יאן קליימן ,מומחה לדיני הבנקאות והפיננסיים מציין כי שיק של צד ג׳ שנמסר לבנק ע״י לקוחו להבטחת חובותיו הינו שיק לביטחון שנמסר על תנאי .כאשר הלקוח נמצא ביתרת חובה והתנאי מתקיים ,הבנק יהפוך לאוחז ויוכל לדרוש מצד ג׳,את פירעון השיק.

הענקת אשראי מסובסד על ידי בנק ישראל ליהלומנים אינו זכות מוקנית שאיננה ניתנת לביטול .הדבר נתון לשיקול דעת כללי של המינהל .

בנק המעניק אשראי ליהלומנים שמקורו בקרן המופעלת על- ידי בנק ישראל ,והלקוח מפקיד בידיו יהלומנים כבטוחה ,הרי שהמשכון כוחו יפה כל עוד מטרת האשראי הינה ייצוא יהלומים או כל פעולה המקדמת את היצוא ,בין במישרין ובין בעקיפין .

בנק שהשהה שלא כדין ובחוסר תום- לב הסרת שעבוד ממניות שנמסרו לו כביטחונות ,והערים מכשולים מיותרים על לקוחו ,הפר את ההסכם עימו ,ועליו לשלם לו את נזקיו.

יאן קליימן מסביר כי ביחסי לווה – מלווה בין בנק ללקוח ,כספי הלוואת הבנק המופקדים בחשבונו של הלקוח הם רכושו של הבנק ,על בסיס פסיקה תקדימית .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.