יעוץ אירגוני – פיננסי : יאן קליימן

עמדת הכוח בה מצוי בנקאי לעומת לקוחו.ביטול הסכמי הלוואה – פעולת הבנק בחוסר תום- לב ,ברשלנות ובניגוד להוראת בנק ישראל .יחסי לקוח הם יחסי לווה – מלווה,טוען יאן קליימן ,יחסי ״הלוואה ״ מהותם ביצירת מערכת משנית של ״ נושה – חייב״ ,הפרת חובת אמון ,ספרי בנק,אי שימוש בזכות הקיזוז של הבנק .היחסים הכלליים שבין בנק ללקוחו ,אומר יאן קליימן ,חובת הזהירות כחובה המוטלת על הבנק כלפי לקוחו עומדת דרך שסתומים חוזיים ,כגון תום- לב ,רמת הזהירות המוטלת על הבנק – חובת הבנק היא אחת ,לנקוט אמצעי זהירות סבירים ,תהא פעולת הבנק אשר תהא.רמת הזהירות היא אחת ( של האדם הסביר ).רק האמצעים משתנים על- פי הנסיבות .יחסי בנק – לקוח ,חובת תום- לב מול הבנק ,על מנת שחיוב חשבון חח״ד יתפרש כפרעון ההלוואה המקורית ,יש צורך לעמוד את אומד- דעתם של הצדדים .

פירוש הסכם בין לקוח לבנק לעניין שיעור הריבית כאשר תשלום הלוואה צמודת מדד לא שולם במועד והבנק חייב בסכום את חשבון החח״ד של הלקוח .

ביטול מסגרת אשראי ללא התראה ,התניית שרות בשרות .שקול הדעת אם ליתן רשות להתגונן מסור לערכאה הראשונה ,ובית המשפט של עירעור מתערב בו רק במקרים יוצאים מן הכלל .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.