יאן קליימן : יעוץ אירגוני – פיננסי

גם כאשר בקשת הרשות להתגונן מנוסחת בצורה כללית וקיימים בה חוסרים רבים ,מסביר יאן קליימן ,אך בית המשפט סבור שאם בכל זאת תוכח הטענה היא תהווה הגנה טובה בפני התביעה,הרי שיש ליתן רשות להגן אך יש להתנות את הרשות בהפקדת סכום כסף בקופת בית המשפט.כאשר בנק לא מסר או היתנה מתן דפי החשבונות שהסתמך עליהם הוא תובע את הלקוח בסדר דין מקוצר ,בתשלום שהלקוח לא יכול לעמוד בו ,הלקוח יקבל רשות להתגונן עקב כך ,והבנק יאלץ להוכיח ,אומר יאן קליימן ,את תביעתו באופן דווקני.

טענה של לקוח כי הבנק לא צריך היה לחייבו בגין תוספת סיכון וחריגה ממסגרת האשראי בשל העמדת בטחונות מספקים לבנק,מסביר יאן קליימן ,לא יכולה להישמע כל עוד הלקוח חתם על הסכם בעניין שיעור הריבית עם הבנק ,והבנק כיבד את ההסכם ופעל על פיו.

אין לראות בבנק התובע מלקוחו את פרעון החוב שהוא חייב לו,מי שמתנהג בחוסר תום לב,בקשת רשות להתגונן בפני תביעת חוב של הבנק שהוגשה בסדר דין מקוצר,צריכה להיות מפורטת ,ולהעלות הגנה שאם תוכח,תוכל לעמוד מול תביעת הבנק.

הבנק רשאי לצרף לתביעתו דף חשבון עדכני בלבד,אומר יאן קליימן ,על הלקוח הרוצה להתגונן וזקוק לפרוט החוב,לבקש מהבנק כי ימציא לו את המסמכים.אם טרם הספיק הלקוח להגיש בקשתו או ללמוד המסמכים ,הרי שטוב יעשה אם יגיש בקשה להארכת מועד,ולא ימציא תצהיר סתמי ובו טענות כלליות וסתמיות ,שכן בקשתו להתגונן בעזרת תצהיר כזה תדחה .

על הבנק ליתן ללקוח פירוט באשר לגובה החיוב ומה ערך הנכסים שמימש הבנק.טענה כי הבנק חישב שלא כשורה את חיובי הריבית ואת סכום החוב,מציין יאן קליימן ,אינה רלוונטית לבקשה למחיקת הכותרת – סדר דין מקוצר ,שכן גם אם החישוב מוטעה ,עדיין מדובר בסכום קצוב.יאן קליימן מפיק חוות דעת מומחה מעל 20 שנה,בכל הקשור לחיובי היתר של ריביות ועמלות הבנקים,חריגות עפ״י חוקי ותקנות בנק ישראל ,כולל עמידה בהסכמים .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.