ייעוץ אירגוני : קליימן יאן

טענה מפורטת של התניית שרות בשרות מצד הבנק,מהווה הגנה אפשרית בפני תביעת חוב של הבנק ,לכן ,מציין יאן קליימן,יש ליתן רשות להתגונן ללקוח הטוען טענה זו בפרוט הנדרש.נתבע המבקש רשות להתגונן חייב לפרט את פרטי הגנתו ,אחרת תדחה בקשתו .חיוב חשבון העו״ש בתשלומי הלוואה ,כאשר חשבון העו״ש עומד ביתרת חובה ,אינו נחשב כפירעון ההלוואה אלא בסך הכל מדובר בפעולה חשבונאית גרידא.

יאן קליימן ,מומחה לדיני הבנקאות והפיננסיים טוען כי אין לדרוש מהבנק כי ימציא ללקוח הנתבע כל מסמך וכל דף חשבון שנערך אי- פעם בעניינו ,יש להצביע ספציפית על המסמכים הנדרשים .כן,אין לצפות מהבנק כי ימציא מסמכים אלו ללא כל תמורה,שכן איתורם של המסמכים וצילומם כרוך בהוצאות שאין זה הגיוני להטילן על הבנק התובע את חובו .

במסגרת סעד זמני הניתן עוד בטרם התבררה התביעה העיקרית ,לא ניתן לחייב בנק להעניק אשראי ללקוח ,גם אם לטענת הלקוח הוא זכאי לכך ,אלא שהזכאות תתברר במסגרת התביעה העיקרית .בבקשה למתן פרטים נוספים אינה יכולה להיות ״ מסע דייג״ .יש להבחין בין דרישה לפרטים נוספים לבין שאלון את האחרון ניתן להגיש רק לאחר הגשת כתב הגנה.

יאן קליימן מציין בנוסף כי הבנק אינו חייב לכבד שיקים בסכום של שקל אחד החורג מהאשראי המאושר של הלקוח ,בכדי לקבל רשות להגן יש להראות כי קיימת הגנה כנגד התביעה ,ולא כי יש לנתבע תביעות נגדיות כנגד התובע .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.