ייעוץ פיננסי : קליימן יאן

טענה של לקוח כי כספים הופקדו בחשבון ולכן יש להפחית מסכום החוב היא טענה שיש לתת בגינה רשות להתגונן ,מה גם כאשר הבנק אינו מכחיש הפקדתם של הכספים .אמנם הבנק טוען כי מסכום החוב הנתבע הופחתו סכומים אלו ,אך טענה זו לא הוכחה ולא גובתה במסמכים המותרים להגשה.

לכן ,פנו הצדדים ליאן קליימן ,מומחה לדיני הבנקאות והפיננסיים ,אשר יבחן את נושא ההפקדות וההפחתות מהיתרה.יאן קליימן הפיק חוות דעת מומחה ,אשר תמכה את טענות הלקוחות .

על הבנק התובע תביעת חוב בסדר דין מקוצר לפרט את תביעתו ואת דרך חישוביו ,כך טען יאן קליימן בבית המשפט ,בעדותו ,השופטת פסקה כי אם הבנק לא יעשה כן תמחק הכותרת – סדר דין מקוצר .

הכותרת סדר דין מקוצר לא תימחק אם הבנק צרף לתביעה ראשית ראייה בכתב,וכן פרט את דרך חישוב החוב או את האינפורמציה הנדרשת לשם חישובו .בכדי לקבל רשות להתגונן יש לפרט הטענות ,ולא לטעון בכלליות ועל דרך הסתם .חיוב חשבון עו״ש הנמצא ביתרת חובה בתשלומי הלוואה אינו מהווה פירעון להלוואה ,אלא אם הצדדים הסכימו על כך ביניהם .

בנק שהציע ללקוח הסדר לפיו יופחת חובו ,והלקוח לא הגיב להצעה ,רשאי לחזור ממנה.כאשר תובע מפחית מסכום החוב סכום כלשהו ,ואפילו גובהו של הסכום מופחת מחושב על- פי הערכה,אין זה מונע מהתביעה מלהתברר בסדר דין מקוצר מעוניין להגיש תביעה אחרת נגד התובע ,אינה עילה למתן רשות להתגונן כאשר אין לו הגנה כנגד התביעה ,אלא במקרים נדירים .

האם הבנק רשאי לפרוע תשלומי הלוואות צמודות ששיעור הריבית בגינן מוגבל בחוק ובצו הריבית ,באמצעות חשבון עו״ש הנמצא ביתרת חובה חריגה דבר המביא לכך כי נגבית מהלקוח ריבית העולה על זו המותרת על-פי החוק ? התשובה תהא חיובית רק מקום בו מדובר בעיסקה אמיתית ולא פיקטיבית ,וזאת יש לבחון הן על פי מסמכי ההלוואה והן על פי האינטרס הכלכלי של הלקוח והשאלה אם הבנק הסביר לו כנדרש את משמעות הכלכלית של העיסקה.

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.