חשבון שוטף ומסגרות אשראי

בפסק דין סקאיליפט ,הבנק סירב לכבד שיקים של המבקשת ,אומר יאן קליימן ,כמה ימים לאחר מכן סירב הבנק לכבד שיקים שמשכו המבקשות ,ובעיקבות זאת נשלחה להן הודעה על החלת הגבלות ,המבקשות טענו כי היה להן יסוד סביר להניח כי השיקים שלהן יכובדו עקב התנהגות העבר של הבנק ,כמו – כן ,במידה שבית המשפט מחליט כי לא היה עליהן להסתמך על התנהגות זו ,היה על הבנק ליתן אורכה סבירה על מנת להתארגן לקראת המצב החדש ולא לדרוש שינוי מיידי ,נקבע כי הלקוח זכאי לדרוש כיבוד משיכות ,כל עוד לא הודיע הבנק על ביטול הסכמתו או לא נקט בכל פעולה המראה ללקוח שאין הבנק רוצה בהמשכו של ההסכם ,הודעת הבנק ללקוח חייבת להיעשות בצורה סבירה והוגנת ,תוך מתן זמן סביר ללקוח ,אורכה סבירה תלויה בנסיבות העניין ,במהלך תקופת הארוכה ועד תומה ,נמשכת חובתו של הבנק לכבד שיקים בחריגה .

בפרשת א.ת.ק עבודות וקבלנות בע״מ ,נדונה בקשת רשות להתגונן ,מספר יאן קליימן ,טענת הנתבעים הייתה כי הבנק יצר מצג לאורך מספר שנים ,לפיו הוא יאפשר לנתבעת חריגה ממסגרת האשראי הפורמאלית שהועמדה לרשותה ,מסגרת זו עמדה על סך 40 אלף ש״ח ,אך בפועל הבנק איפשר לנתבעת חריגה ממסגרת זו ,ויתרת חובה לאורך מספר שנים הסתכמה בסכומים של כ- 120 אלף ש״ח ,והנה ,באופן חד צדדי ,בסוף שנת 2002 החל הבנק להחזיר שיקים שמשכה הנתבעת ,בלא ליתן לה כל התראה ,למרות אזהרתו של הנתבע כי הדבר יגרום לקריסת הנתבעת ,במקביל החתים הבנק את הנתבעת על הסכמתה ,לפיה תבוטל מכאן ואילך מסגרת האשראי שלה ,תוך איום כי בהיעדר חתימה ,יפתח הבנק בהליכים משפטיים להסדרת החובות ,עקב ביטול סגרת האשראי והחזרת השיקים ,מציין קליימן יאן ,קרסה הנתבעת ואיבדה רווח בסך של כ- 270 אלף ש״ח .

מדפי החשבון של הבנק מצטיירת תמונה עקבית של חריגה משמעותית ועקבית ממסגרת האשראי לאורך השנים 1999-2001,ועל כן הטענה בדבר מצג של הסכמה מצד הבנק היא אינה טענה בעלמא.אכן ,אין בכך כדי ללמד בהכרח על התחייבות של הבנק להמשיך ולכבד חריגה ממסגרת האשראי ,אך דבר זה מצריך שמיעת ראיות בשאלה מה היו הנסיבות בהן איפשר הבנק את החריגה ממסגרת האשראי ,מדוע שינה את מדיניותו והאם ההחלטה על כך לוותה בהתראה במשך זמן סביר מראש ,על מנת שהנתבעת תוכל להעירך מבעוד מועד .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.