ללא כיסוי שיקים – קליימן יאן

בפסק דין סקאיליפט המערערים טענו כי במידה שבית המשפט מחליט כי לא היה עליהם להסתמך על התנהגות זו של הבנק ,היה על הבנק ליתן אורכה סבירה על מנת להתארגן לקראת המצב החדש ולא לדרוש שינוי מיידי ,מציין יאן קליימן ,לדעת בית המשפט ,זכאי הלקוח לדרוש כיבוד משיכות כל עוד לא הודיע הבנק על ביטול הסכמתו או לא נקט בכל פעולה המראה ללקוח שאין הבנק רוצה בהמשכו של ההסכם ,הודעת הבנק ללקוח חייבת להיעשות בצורה סבירה והוגנת תוך מתן זמן סביר ללקוח ,אורכה סבירה תלויה בנסיבות העניין ,במהלך תקופת הארוכה ועד תומה ,נמשכת חובתו של הבנק לכבד שיקים בחריגה .

בפסק דין ש.ש.ל ,מציין קליימן יאן ,בית המשפט שוב נדרש לדון בעניין ההתראה והודעה על מצב חשבונה של מערערת ,המערערת טענה כי הבנק ,אומר יאן קליימן ,לא שיגר כל התראה ,וזאת בניגוד לתקנה6 לתקנות שיקים ללא כיסוי ,הבנק טוען ,לעומת זאת ,כי אכן שלח הודעה ,בית המשפט קבע כי יש ליצור את איזון הנכון בין האינטרסים המתגוששים ,בהיות ההוראה – חיונית על מנת למנוע נטל כבד מדי ,על הבנק להוכיח כי בעל החשבון קיבל בפועל את ההתראה ,מה גם שהתקנות ק נו דרכים מסוימות למשלוח ההתראה ,דרכים המבטיחות קבלתה ע״י בעל החשבון ,אף זאת במסגרת באיזון הנכון בין הרצון שבעל החשבון יוזהר לבין הצורך למנוע הכבדה על המשיב ,וכן למנוע מבעל החשבון דרכי התחמקות מחובותיו על פי חוק ,לנוכח הנתונים האמורים ,בית המשפט דחה את העירעור המערערת ,נציין קליימן יאן .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.