הזכאים לחובה מהבנק – יאן קליימן

המקרים בהם יועדה להם חובת האמון בבסיסה – ניצול לרעה של הכוח המופקד בידי הבנק באופן הפוגע באינטרס של הזכאי ,בין במודע ובין במטרה לקדם את האינטרס העצמי של הבנק מתוך יחס של אדישות חסרת אחריות כלפי טובת הזכאי .

יש איפוא להביא בחשבון את הקשיים המעשיים העלולים להתלוות לחובה רחבה מדי ,שבה לא יהיו התאגידים הבנקאיים מסוגלים לעמוד ,שיקול זה הינו בעל משמעות רבה באשר לשאלה ,אם יהיה בבחינת דין רצוי להטיל על הבנקים חובה כה גבוהה כלפי קשת  רחבה של גורמים .

השמירה על יציבותה ועל ודאותה של המערכת הבנקאית ,מסביר יאן קליימן ,הממלאת תפקיד חשוב בפעילות הכלכלית במשק ,אינה רק אינטרס של הבנקים עצמם – כי אם ובעיקר ,אינטרס של הציבור בכלל ,ולכן יש לדאוג שאינטרס זה לא ייפגע שלא לצורך .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.