מהו טופס 4?

טופס 4 הוא מסמך בקשה לחיבור מבנה לתשתיות חשמל, מים וטלפון. על פי החוק במדינה, ניתן לחבר מבנה חדש לתשתיות אלו רק לאחר שהוא עומד בסטנדרטים ובקריטריונים מסוימים. הטופס מאפשר התחלת תהליך של בדיקת המבנה לצורך חיבור התשתיות ועליו אמורים לחתום בעל היתר הבנייה והאחראי על הביקורת.

יש כמה דברים שכדאי לדעת על הטופס:

א. הגשת הבקשה

החוק מאפשר הגשת טופס בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל, מים וטלפון גם אם לא הושלמו כל העבודות. זו הסיבה בגללה מחברים בתים חדשים לתשתיות עירוניות גם כאשר מסביב מתבצעות עבודות עפר, הקמת מערכות תאורה, ריצוף, חנייה, גידור וכן הלאה.

עם זאת, התנאי היחיד להגשת הבקשה כאשר מסביב מתקיימות עבודות הוא שלא תישקף סכנה למשתמשים במבנה ושניתן יהיה להשתמש בו למטרה שלשמה הוקם.

ב. אישור מהנדס

אי אפשר להגיש טופס 4  ללא חתימה ואישור מהנדס. התפקיד של המהנדס הוא לאשר את טופס הבקשה, להצהיר שהוא בדק את המבנה ושהוא מוכן לשימוש ולפרט איזה עבודות יש להשלים.

ג. טופס 3

רק בהינתן כל האמור לעיל יכול בעל היתר הבנייה להגיש בקשה לאישור הספקת חשמל, מים וטלפון. זהו אישור שמבוקש על גבי טופס 3 וגם הוא מוגש לעירייה המקומית על פי תנאים מסוימים שמוגדרים בחוק.

ד. מהנדס ועדה

במידה והכל תקין ובעל ההיתר ביצע את המוטל עליו בליווי הגורמים המוסמכים, מהנדס ועדת הבנייה אמור לחתום על טופס האישור. לאחר החתימה מחובר המבנה לתשתיות ובעליו יכולים להשתמש בו.

מהי תעודת גמר ומה הקשר בינה לבין טופס אכלוס?

לאחר שנה ממתן אישור על טופס 4, בעל ההיתר צריך להגיש בקשה לתעודת גמר לבניין. במקרה כזה צריך מהנדס הועדה לבדוק שאכן בוצעו כל העבודות בכפוף להיתר, קוימו הוראות התכנון והבנייה, פונתה הפסולת וכדומה.

לסיכום, טופס 4 מאשר במידה מסוימת שהמבנה בטוח וראוי למגורים. חשוב להקפיד על הנחיות החוק במהלך הגשת הבקשה היות והוא קובע האם ניתן לממש את מטרות המבנה, או מתי אפשר לגור בו.

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.