דו"ח תזרים מזומנים – יאן קליימן

בשנים האחרונות התפתח דו"ח חדש ,המשמש כמכשיר למדידת רמת סיכון בחברות , כך אומר יאן קליימן ,מומחה לדיני הבנקאות והפיננסיים ,אחת הסיבות להתפתחות דו"ח זה היתה בהכרה כי ההון החוזר ,עליו נשענו בניתוח המאזן ,אינו יכול לשמש קריטריון מספק לניבוי קשיים אפשריים של חברה ,למעשה ,עורערה במידה מסוימת כל שיטת הניתוח הוותיקה אשר התבססה בעיקר על גודל ההון העצמי ,הרכב המאזן ,וההון החוזר ,שיטת הפעילות של חברות רבות במשק הביאה לכך שלחברה יש לעיתים קרובות הון שלילי ואף הון שלילי ,בלי שתהיה לה סכנה ממשית ומיידית להתמוטטות -התבססות על ניתוח תזרימי מזומנים כאמצעי להערכת האיתנות הפיננסית של חברה נועדה לפתור חלק מהבעיות הללו ,וכן בעיות נוספות שהזכרתי קודם לכן .

דו"ח תזרימי מזומנים מתחלק ל-3 קבוצות :

1.תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת .

2.תזרימי מזומנים מפעילות השקעה .

3.תזרימי מזומנים מפעילות מימון .

הבסיס העיקרי לניתוח חוסנן של חברות הינו סעיף תזרים המזומנים מפעילות שוטפת , לגבי הקבוצות האחרות של דו"ח תזרים המזומנים ,מקובל לחשוב כי לגבי חברות תעשיתיות ומסחריות ,תזרים המזומנים מפעילות השקעה ,כדאי כמובן שבטוח ארוך .

יאן קליימן מתייחס בדרך כלל ל-4 מדדים עיקריים :

1.רווח גולמי תזרימי .

2.רווח תפעולי תזרימי .

3.תזרים מזומנים מפעילות לפני תשלומי ריביות ודיבידנד .

4.תזרימי מזומנים פנויים ,להשקעות ,ולהחזר הלוואות לזמן ארוך .

יאן קליימן מסביר כי תזרים מזומנים מפעולות שוטפות ,הוא המדד העיקרי ,הוא מייצג את יכולת הפרעון של החברה באופן שוטף ,השינוי בהון החוזר ,למעט מזומנים ,נובע מדרך ניהול החברה ,אם יש גידול בהון חוזר זה ,החברה צריכה להשקיע מזומנים על מנת לספק את הגידול ,פעמים רבות בעת צמיחתה ,החברה צריכה להאריך את תקופת האשראי של לקוחותיה ,או לקצר מועד תשלום לספקים שלה .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.