ערעור על הטל השבחה

היטל השבחה הינו היטל אשר מוטל ע"י הרשות המקומית על בעלי הקרקע, במקרה בו שופרה התכנית לבניין העיר באזור ביוזמתם (ע"י אדריכל המבנה, לצורך שיפורי תכנון) – או ביוזמת הרשות המקומית (לדוגמא: תוספת כללית ,לכל האיזור, באחוזי הבניה המותרים). ההיטל מחושב ע"י שמאי הרשות לפי עליית ערך הקרקע בעקבות השינוי. את התשלום גובה הרשות במקרה של בניה, או במקרה של מכירת הקרקע. במקרה זה, ע"פ החוק, היטל ההשבחה אמור להיות משולם ע"י מוכר הקרקע .


במידה וחויבתם בהיטל השבחה – דעו: יש לכם זכות לשכור את שירותיו של שמאי פרטי ולהגיש שומה נגדית. במידה ויתברר כי קיים פער משמעותי בין השומות, תופנו להכרעה של שמאי בורר. שימו לב! אל תסכימו על שמאי מרשימת הבוררים של הרשות, היות שקיים תמיד חשש שבשל העובדה שהרשות מפנה אליו בוררויות באופן קבוע (עם שכר נדיב בצדן), הוא עלול לחשוש לפסוק כנגדה. בקשו מהבורר התחייבות בכתב על כך שאינו כלול ברשימת שמאי הרשות.


באדיבות אדריכלות ובניה בישראל
מרכז מידע והדרכה לבונה, למשפץ ולאיש המקצוע

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.