במקרה של ערבים לחשבון שלכם, תנו תשומת לב מרבית להוראות הנוגעות אליהם

לעתים, מבקש הבנק מבעל החשבון להמציא ערבים להבטחת התחייבות בעל החשבון לבנק. יש לזכור, כי ערב הוא כבעל החשבון, ובכפוף להוראות הדין בעניין הוא עשוי לחוב במלוא חובות בעל החשבון לבנק, כאילו היה הוא עצמו בעל החשבון. לפיכך, יש לתת תשומת לב מירבית להוראות האמורות בטפסי פתיחת החשבון, בקשר עם חובות הערבים.

באדיבות יאן קליימן, מנכ"ל חברת ניהול ובקרה פיננסי

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.