ברבות ממדינות מזרח אירופה לא ניתן לרכוש ולהחזיק מקרקעין אלא אם כן הקונה הוא אזרח של אותה מדינה

ברבות ממדינות מזרח אירופה לא ניתן לרכוש ולהחזיק מקרקעין אלא אם כן הקונה הוא אזרח של אותה מדינה. חלק מאנשי העסקים הישראלים דואגים לקבל לצורך כך אזרחות מקומית (בדרך כלל על בסיס היותם צאצאים של אזרחים לשעבר של אותה מדינה). אנשי עסקים אלו מחזיקים את המקרקעין באותה מדינה ישירות ללא צורך בחברה והם סבורים כי המס על מכירת המקרקעין יהיה מס רווח הון, דהיינו בשיעור של ה 20% בלבד כיוון שמדובר בהחזקה כ"אדם פרטי". עם זאת, החזקה במספר הולך וגדל של נכסים עשויה להיתפס בעיני רשויות המס בישראל, כהחזקה מקרקעין לצרכים עסקיים. כתוצאה מכך, יסווג אותו איש עסקים כבעל עסק בתחום המקרקעין לצורך מס הכנסה בישראל והוא עשוי לחוב במס בשיעור המכסימלי בישראל (כיום 48%) בגין מכירת הקרקעות (בניכוי המס ששולם בחו"ל).


באדיבות שלמה רביד, משרד עורכי- דין

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.