כללי זהב למבוטחים

הקפידו לקבל אישור בכתב על כל הבטחה שנותן לכם סוכן הביטוח לפני התקשרות בביטוח.

הימנעו מקבלת הנחות ישירות מסוכן הביטוח- הדרך היחידה לקבלת הנחות היא באמצעות רישומן בפוליסה! סעיף 41 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח אוסר תשלום עמלות (המוגדרות כהטבה מכל סוג שהוא) למי שאינו מחזיק ברישיון ביטוח תקף. איסור זה מחייב את המבטחים ואת סוכני הביטוח. קבלת הנחת סוכן שאינה מופיעה בפוליסה היא כל שותפות לעבירה פלילית ורישומה בספרים כרוך בעבירות על חוקי המ.ע.מ. ומס הכנסה.

הקפידו לקבל מסוכן הביטוח את כל חלקי הפוליסה – כולל התנאים המודפסים בבית דפוס – החוברת – אם לא קיבלתם את כל החלקים – העירו על לסוכן הביטוח בכתב ושמרו אצלכם את ההעתק.

הקפידו על כך, שמנהלי החברה ובעיקר מי שמנהל את תחום הביטוח לא יהיו מבוטחים בביטוחים אישיים (כמו רכב, דירה, חיים-פרט, בריאות סיעוד) באמצעות סוכן הביטוח שמבטח את העסק.

שיקלו היטב אם כדאי לכם להעסיק יועץ ביטוח המחזיק ברישיון סוכן ביטוח המאפשר לו לקבל עמלות ממבטחים.

זכרו שחברת הביטוח והסוכן אינם חייבים לחדש לכם את הביטוח באופן אוטומטי – הקפידו לקבל אישור בכתב לתוקף חידוש הביטוח לפני שמסתיים הביטוח הקיים.

התאימו את הביטוח לצרכים בתוך תקופת הביטוח ולפני החידוש. בדקו את מחירי הביטוח באמצעות סוכני ביטוח שונים אולם הקפידו בביטוח עסקים גדולים – שבדרך כלל מגיעים למקור בכיר בחברה – שלא תעשה פניה על ידי גורמים שונים לחברת ביטוח אחת – הגבילו כל סוכן לחברת ביטוח אחת.

אל תבטחו רכוש בסכום הנמוך מערכו – אתם יכולים לחסוך בעלות הביטוח על-ידי הגדלת ההשתתפות העצמית. ביטוח בערכים נמוכים יגרום לאי ביטוח יחסי של כל נזק לפי היחס שבין ערך הרכוש לבין סכום הביטוח – ביטוח חסר.

בדקו את היקף הכיסוי המוצע לכם וקבלו לפי דרישתכם מראש ובכתב את פירוט הכיסוי הביטוחי:

– הקפידו לקבל בכתב את פירוט סכומי ביטוח.

– הקפידו לקבל בכתב את פירוט ההשתתפות העצמית לכל פוליסה ולכל סיכון בנפרד. זכרו, כי רצוי שההשתתפות העצמית תהיה נקובה בסכום בלבד (או בימים בביטוח אבדן רווחים ותאונות אישיות). השתתפות עצמית כאחוז מהנזק או מסכום הביטוח הינה הכרח בל יעבור בביטוחי רעידת אדמה ונזקי טבע בלבד

-כל השאר נתון למיקוח. בביטוחי אחריות חוקית רצוי להימנע מהשתתפות עצמית לכל תובע בנפרד. – הקפידו לקבל פירוט לגבי בסיס הביטוח של הרכוש: האם הביטוח מסוג "ביטוח מקיף" או מסוג "כל הסיכונים".

– יש לציין בכתב אם הביטוח כולל גם כיסוי ביטוחי כנגד הסיכונים הבאים: רעידת אדמה, נזקי טבע, מהומות שביתות נזק בזדון והתפרעות. יש לציין בכתב גבול אחריות לגבי כל אחד מהכיסויים הבאים (אם נכלל בביטוח): פריצה ושוד, שחזור מסמכים, שבר שמשות ושלטים, קלקול סחורה, ויברציה, שכר אדריכלים מהנדסים וכד', טרור וכל כיסוי אחר המוגבל בסכום.

– בביטוחי אחריות חוקית כמו צד שלישי, חבות המעבידים, אחריות המוצר, אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה ואחריות מקצועית

– הקפידו לקבל פירוט גבול האחריות לכל קטגוריה בנפרד: לתובע, למקרה ולתקופה.

– בביטוח חבות המעבידים אפשר, בדרך כלל, לקבל ללא תוספת מחיר כיסוי בגבולות אחריות של 5,000,000 $ לעובד, למקרה ולתקופה ללא תוספת מחיר, וזאת גם אם גבולות האחריות המוצעים לכם מלכתחילה הם יותר נמוכים יותר באופן ניכר. אל תסתירו עובדות מסוכן הביטוח בכל הקשור לעברכם הביטוחי וניסיון התביעות

– לחברות הביטוח יש דרכים לגלות את האמת והסתרת מידע עלולה לגרום להיעדר כיסוי ביטוחי לפי הפוליסה החדשה. כאשר אתם מגישים תביעה לחברת הביטוח שמרו אצלכם העתק מכל מסמך והחתימו את הסוכן או את השמאי עם תאריך על כל מסמך שאתם מוסרים לו. קיים הבדל שלפעמים יכול להיות משמעותי בין תוכניות הביטוח השונות. אם מציעים לכם ביטוח שעולה פחות ומבטיחים שלא תהיה פגיעה בתנאים

– זכרו כלל מס' 1 ודרשו לקבל זאת בכתב לפני עריכת הביטוח החדש. ביטול ביטוח לפני תום תקופת הביטוח עשוי לגרום להפסד כספי בגלל סעיף "תקופה קצרה" הכלול במרבית הפוליסות. לפי סעיף זה אתם נענשים בתשלום גבוהה בשל ביטוח הביטוח לפני שהפוליסה מסתיימת. אם המבטחים החדשים מבטחים לכם שלא תיפגעו – נא קבלו זאת בכתב לפני תחילת הביטוח החדש– ראו כלל מס' 1 לעיל.

ניתן להתמקח עם המבטחים על מרכיב הדמים בביטוח עסקים גדולים בנפרד מהמיקוח על המחירים. מרכיב הדמים אינו עובר למבטחי משנה ומשמש לכיסוי הוצאות חברת הביטוח והסוכנים בלבד.

אם אתם מתכוונים להגיש תביעה לבית משפט נגד חברת הביטוח, שימו לב לתקופת ההתיישנות המיוחדת בחוזי ביטוח השונה מתקופת ההתיישנות לפי חוזים אחרים.


יועצת ביטוח קטיה שוורצמן, albit

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.