בדיקות בנקים וחשיבות המעקב אחר דרך ניהול החשבון במקרים של תביעות משפטיות

בעקבות המשבר הכלכלי התרבו המקרים בהם עסקים אינם מצליחים לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי ספקיהם.

מאידך, הריבית הבנקאית לפיה מחויבים חשבונותינו, עדיין גבוהה ומהווה גורם משמעותי בסעיף ההוצאות העסקיות.
מצב כזה, היכול לערער את האיזון אליו הגיעו עסקים, בשאיפתם לחצות בשלום משברים בעיתות מצוקה, מחייב בדיקה יסודית של כל הוצאות העסק ובמיוחד הוצאות ריבית בגין צריכת אשראי בנקאי.
בדיקת בנקים לרבות בדיקת הטעויות וליקויים שבוצעו ע”י הבנק בניהול החשבונות העסקיים חייבים להיבדק בזמן אמת.
בדיקת בנקים תאפשר גילוי מוקדם של אותם טעויות וליקויים, ימנע נזקים מצטברים אשר יקבלו את ביטויים בחיובי ריבית וגדלים, וכתוצאה מכך בגובה יתרות החוב לבנק ויקבעו את יכולתו של העסק לסלק יתרות חוב אלה.
ליקויים אשר בעבר ההתייחסות אליהם הייתה כאל “חייה ותן לחיות”, הפכו לגורם סיכון עד כדי “להיות או לא להיות”.

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.