לרכוש דירה רק מקבלן רשום בפנקס הקבלנים

1 . יש לבקש מהקבלן אשר ממנו אתה קונה דירה להציג בפניך ,זאת עוד בטרם תחילת המשא ומתן "רשיון קבלן" עדכני לתקופה של השנה השוטפת , יש לוודא שהרשיון בתוקף . ברשיון זה יהיה רשום סיווגו המקצועי של הקבלן אשר קובע באילו ענפים הוא רשאי לעסוק ובאלו היקפים , וסיווגו הכספי אשר קובע עד איזה סף כספי מותר לו לבצע עבודות בניה .

2 . מומלץ לוודא שעבודות הבניה אשר מבוצעות על ידי הקבלן הינן במסגרת סיווגו המקצועי והכספי .
3 . רצוי לבקר בפרויקטים קודמים של אותו קבלן , עם ניתן לשוחח עם הדיירים , לבדוק ולראות את רמת הגימור
שנעשתה ואת היחס של הקבלן להתחייבויותיו. מומלץ לברר את מצבו הכלכלי של הקבלן , במידת האפשר .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.