סוללות – בטיחות

באם בעת השימוש הראשוני נתקלת בקורוזיה , ריח או חום הנפלט מהסוללה או בכל תופעה חריגה אחרת אין להשתמש בסוללה בשום אופן. יש ליצור עמנו קשר מיד לצורך המשך טיפול.

לא להשתמש ואו להשאיר את הסוללה בקרבת – אש ,תנור , חשיפה ישירה לקרני שמש ,רכב חונה בשמש או כל מקור חום אחר. פעולה כזו עלולה לגרום לחימום יתר של הסוללה ולהביא לשריפתה .
השתמשו אך ורק במטען המתאים לסוללה. שימוש במטען לא מתאים עלול לגרום להתחממות יתר , לשרפה ואף לפיצוץ של הסוללה.
הישמרו מחשיפת הסוללה למים או כל נוזל אחר , לא לצורך ניקוי המגעים ולא לאף צורך אחר.
חשיפה/מגע עם מים תקצר את אורך חיי הסוללה ותפחית את ביצועה.
הסוללה שרכשתם מיועדת אך ורק לדגמים המצוינים/המפורטים. שימוש בסוללה לדגמי מכשירים לא תואמים עלולה לסדוק את הסוללה ולפגוע בה , דבר שיקצר את אורך חיי הסוללה ויפחית את ביצועה.
לעולם אין להשליך את הסוללה לאש ואו לחשוף אותה לחום!
בעת הטענת הסוללה יש לשים לב שהיא מונחת בדיוק במקומה במטען.
לעולם אין לאפשר מגע בין קצוות המגעים של הסוללה(+)(-) ובכך למעשה ליצור "קצר בין המגעים". לכן יש לשים לב לא לאחסן את הסוללה במקום שבו יש – שרשרת , פצירה או כל סוג אחר של מתכת .
לעולם אין ללחוץ/למעוך/לדחוס ולהפעיל כוח על הסוללה.
לסוללות שלנו יש מנגנון הגנה מובנה כדי להבטיח שימוש בטוח. לעולם אין לנסות להפרידו מהסוללה ואו לשנותו בשום אופן. ניסיון כזה עלול לפגוע במנגנון ההגנה ולהביא לסיכון של התחממות יתר ואף לפיצוץ.
אין להכניס את הסוללה למיקרוגל, תנור או כל מכשיר היוצר חום ואו לחץ , מפאת סכנת חימום יתר של הסוללה.

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.