אישורים לצורך רישום הנישואין

על בני הזוג להביא לרבנות:

1. תעודת זהות מעודכנת, הכוללת ספח.
2. שלוש תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג.
3. תעודת נישואין או כתובה של ההורים של כל אחד מבני הזוג.
4. עולה חדש או מי שהוריו נישאו בחו"ל נדרש להוכיח יהדותם של הוריו בבית דין רבני.
5. גרוש או גרושה ימציאו תעודות גירושין .
6. אלמן או אלמנה ימציאו תעודת פטירה.
7. חתן הנושא גרושה או גיורת נדרש להביא מסמכים המעידים שאינו כהן.
8. גר או גיורת צריכים להביא תעודת גרות מבית דין מוסמך בארץ, תעודת המרה חוקית ואישור מהרבנות הראשית.

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.