ביטוח בנה ביתך

בנה ביתך

מזל טוב סוף סוף הגעת לשלב הבניה רק עוד דבר אחד חסר ? ביטוח בנה ביתך ! האם דאגת לביטוח בניה מתאים?
להלן חלק מהנקודות החשבות בביטוח :
*
ביטוח עבור שווי עבודות הפרויקט
*
ביטוח במקרה של נזק למתקנים וציוד עזר
*
ביטוח במקרה של נזק למבני עזר
*
ביטוח לפינוי הריסות
*
ביטוח במקרה של נזק לרכוש סמוך
*
ביטוח במקרה של נזק לרכוש הפרויקט
*
ביטוח במקרה של נזק שנגרם כתוצאה מתכנון לקוי
*
ביטוח שכר אדריכלים ומהנדסים
*
ביטוח לפריצות וגניבות
*
ביטוח לפרעות ושביתות
*
ביטוח אחריות כלפי צד ג`
*
חבות מעבידים
*
ביטוח לרעידות אדמה ונזקי טבע
ביטוח בנה ביתך מקנה לך שקט נפשי בכל שלבי הבניה הביטוח מכסה אותך את הקבלנים ועובדיהם.

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.