טיפים למשקיעים בשוק ההון לקראת שנת המס 2009

ללהן עיקרי הטיפים :

1.מצב צפוי- אינפלציה גבוהה וריבית נמוכה
היערכות – יתרון מס להשקעה באפיקים צמודים על פני
אפיקים שקליים
2.מצב צפוי – ניירות ערך שערכם ירד ועדיין לא מומשו ב-
2009 ("הפסדים על הנייר")
היערכות- הוספת מכשירים פיננסיים בעלי תשואה
פירותית שנתית לתיק ההשקעה (אג"ח
קונצרניות/ממשלתיות) ומימוש ההפסדים
מאותם ניירות ערך ב-2010
3.מצב צפוי – הפסדים מניירות ערך שמומשו ב- 2009
ועדיין לא קוזזו
היערכות – חיפוש אחר מכשירים פיננסיים בעלי תשואות
הוניות או מימוש מכשירים פיננסיים נושאי
ריבית ב- 2010
4.מצב צפוי – אג"ח קונצרניות שלגביהן החברה המנפיקה
נמצאת בתהליך הסדר חוב
היערכות – בחינת אפשרות למימוש האג"ח ערב ההסדר
5.מצב צפוי – מכשירים פיננסיים בעלי מנגנון "דחיית מס"
היערכות – קרנות נאמנות, תעודות סל ואג"ח מובנות
6.מצב צפוי – השקעה בפיקדונות בנקאיים
היערכות – לשקול המרת הפיקדונות להשקעה באג"ח
ממשלתיות שקליות נושאות ריבית
7.מצב צפוי – מעקב אחר חברות שמחלקות דיווידנד
היערכות – לבחון מימוש ני"ע לפני יום האקס או להשקיע
בתעודות סל או קרנות נאמנות עוקבי מדדי
חברות מחלקות דיווידנד
8.מצב צפוי – אישורי ניכוי מס במקור מהבנקים
היערכות – לדאוג לקבלת אישורי ניכוי מס במקור על
רווחים משוק ההון ב- 2009 (טפסי 867) כדי להגיש דוח החזר לפקיד שומה

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.