התכנים של יאן קליימן

בתחילת עבודך עם סניף הבנק זכור מספר כללים ,אומר יאן קליימן : 1.אפשר ורצוי להתמקח עם הבנק בדבר גובה הריבית והעמלות ,אם כי ההבדלים הם נמוכים ולא זה השיקול שצריך להנחות אותך . 2.הימנע מלהעמיד ביטחונות...

כאשר הבנקאי שוקל את היקף האשראי הנדרש לעיסקך ,הוא מבקש לדעת מה תהיה הפעילות המשלימה שלך כלקוח עם הסניף ,בנוסף לריבית שתשלם על האשראי המאושר. קיימות שתי קטגוריות לבדיקת הנושא : 1.הפעילות העיסקית...