התכנים של יאן קליימן

מכשיר השקעה חדש יחסית הוא פיקדון המובנה ,הרקע לצמיחתו של פיקדון זה הוא ירידת הריבית והתשואות הנמוכות שניתן לקבל באפיקים הסולידיים . הפיקדון המובנה הוא פיקדון המבטיח את קרן הפיקדון בסוף תקופה...

ביטחון מקובל מאוד הוא ערבות בנקאית ,ואכן ,בדרך כלל נהוג לראות בה ביטחון בדרגה גבוהה מאוד המעניק לספק האשראי הגנה טובה ביותר , אך חשוב לדעת כי מימוש ערבות בנקאית כרוך בהליכים שונים החייבים להינקט...

חוסנם של העסקים הקטנים וכושר הישרדותם  גבוהים מאלה של החברות והמפעלים הגדולים ,כך טוען יאן קליימן ייעוץ אירגוני - פיננסי ,כי במיקרה של תנודות בתנאי השוק ותהפוכות במשק ,קל להם יותר לעבור שינויים...