Breathing B – בדיקת נשימה

בדוק נשימה ע”י הנחת האוזן מעל לפיו ואפו של הנפגע וחוש האם קיימת דרכם זרימת אוויר, הבט על בית החזה ושים לב האם הוא עולה ויורד.

במידה והמטופל לא נושם בצע 2 הנשמות מפה לפה.


הערה חשובה: אין להנשים אדם זר הנשמה מפה לפה בשל ריבוי מחלות ויראליות מדבקות.
• קבע את ראשו של הנפגע.
• אטום את נחירי אפו.
• הצמד את פיך אל פיו ובצע הנשמה עד שתבחין בהתרוממות בית החזה. במידה ויש נשימה, יש לשמור על נתיב האוויר פתוח עד להגעת צוותי ההצלה.


באדיבות, פרמדיק, הדרכה וליווי רפואי

הוסף תגובה