Circulation C – בדיקת דופק ועיסוי לב

בדוק דופק בעורק התרדמה, אותו תמצא ע”י הנחת שתי אצבעות (לא האגודל) על קנה הנשימה והחלקת האצבעות עד לשקע שבין הקנה לשריר הצוואר.

המתן כ- 5-10 שניות משום שהדופק עלול להיות חלש, איטי וקשה לגילוי. אם קיים דופק המשך בהנשמה בלבד, הנשמה אחת כל חמש שניות. בדוק מידי פעם את הדופק, עד להגעת צוות ההצלה.
במידה ואין דופק, יש לבצע עיסוי בית החזה:
• מקום העיסוי – על עצם החזה.
• עיסוי בעזרת יד אחת בלבד! (את/ה עלול/ה לשבור את הצלעות)
• קצב העיסוי – 100 עיסויים בדקה.
• עומק העיסוי – בין 2 ל- 4 ס”מ. היחס בין העיסויים להנשמות הוא 2 הנשמות ל- 30 עיסויים.


באדיבות, פרמדיק, הדרכה וליווי רפואי

הוסף תגובה