ביטוח קבלנים

בניית בית היא השקעה גדולה שעלולה להביא להפסדים. בנייה של בית או מבנה כולל רכוש רב, העברת ציודים, העסקת עובדים, פינוי פסולת והריסות ועוד. ביטוח קבלנים מגן על הקבלן או על הבונה הפרטי מפני תביעות או...