החזר משכנתא

ההחזר החודשי לבית לא יעלה על 25% מסך ההכנסה נטו של המשפחה (1/4). גם אם אתם יכולים היום יותר הרי אוטוטו המשפחה גדלה וכך ההוצאות.  לדוגמא :אם הכנסתכם המשותפת היא 10.000 ₪  נטו התחייבו להחזר חודשי של עד  2.500...

תלוי מאוד בתנאים הכלכליים של הלווה ושל הריביות בשוק בזמן המחזור העתידי. בנוסף, גם כאשר הבנק מבטיח לכם מסלול ללא קנס על פרעון מוקדם, חשוב להבין שהקנס כבר כלול בתנאי המסלול. ה "קנס" על פרעון מוקדם נובע...

מספר אפשרויות העומדות בפנייכם במידה והינכם מתקשים לשלם את תשלומי המשכנתא: פניה יזומה אל הבנק אם אתם במצוקה כלכלית או חסרי יכולת עמידה בתשלומי המשכנתא – פנו לבנק ביוזמתכם, עוד לפני שאתם נכנסים...

גיל הכסף הוא הגיל בו גמרנו לשלם את המשכנתא ועדיין לא שילמנו מקדמה לדיור מוגן. אפשר לצאת ספונטאנית לבלות בערבים, מבלי לדאוג לשמרטף לילדים. אנחנו כבר לא הולכים לרקוד בערב במועדון, אבל עדיין לא הולכים...

1. כאשר ישנה ירידה משמעותית של הריבית במשק, ואיתה ריבית המשכנתאות. 2. כאשר ההחזרים החודשיים מכבידים. חשוב לציין ולהזכיר שעשירית האחוז שיורדת מההחזר החודשי, מתבטאת בדרך כלל בסכומים גבוהים, כאלו...

1. תשלום עבור איגרת ביטול משכנתא מקורית. 2. תשלום עבור פתיחת תיק. 3. קנסות עבור פירעון טרם המועד שנקבע בהסכם המשכנתא המקורי. 4. תשלום עבור הוצאת נסח טאבו הנדרש במקרה של מיחזור משכנתא. 5. במידה וביצעתם...