הקמת אתר

אני רוצה לשתף אותכם באחד הדברים החשובים לפני שמתחילים בתהליך של הקמת אתרים והוא לחשוב ברצינות מה הנושא של האתר, מה יהיה התוכן שלו, תוכן הוא הסיבה לכניסה לאתר. ולכן אים הצלחתם לתכנן את התוכן של...