חשיבה

כאשר אתם מגדירים את הנושא והבעיה התרכזו באתגר או בבעיה ולא בסימפטומים. כלומר הצגת מטרת הפגישה צריכה לתת ביטוי לאתגר או הבעיה עמה אתם מתמודדים. למשל אם הנושא הוא הגדלת המכירות במקום לאמר איך נגדיל...

- כל בוקר חייך וצחק לעצמך בלי שום סיבה במשך כמה דקות מול המראה. - כאשר משהו מרגיז אותך במשך היום מצא איך אתה יכול לצחוק על עצמך מגיב למצב. - בכל הזדמנות הנע את מנוע הצחוק הפנימי. - מצא בכל יום זמן...