מכון שמיעה

זה קורה לכולנו מדי פעם. אנו יושבים עם חברים או קרובי משפחה, רואים את כולם משוחחים אך נוטים להתרכז באופן בלתי רגיל על מנת לשמוע את מה שהם אומרים, לשאול פעמים רבות את המילה "מה", לשמוע מילים דומות למה...