קליימן יאן

הייעוץ הבנקאי - פיננסי של יאן קליימן מכוון את לקוחותיו לגבי התנהלות נכונה ונבונה מול הבנקים . על בסיס ניסיון של 20 שנה בנה יאן קליימן תהליך של ייעוץ מול הבנקים ,בגלל שחברות רבות במשק במשק התגלו כבלתי...

טענה של לקוח כי כספים הופקדו בחשבון ולכן יש להפחית מסכום החוב היא טענה שיש לתת בגינה רשות להתגונן ,מה גם כאשר הבנק אינו מכחיש הפקדתם של הכספים .אמנם הבנק טוען כי מסכום החוב הנתבע הופחתו סכומים אלו...

טענה מפורטת של התניית שרות בשרות מצד הבנק,מהווה הגנה אפשרית בפני תביעת חוב של הבנק ,לכן ,מציין יאן קליימן,יש ליתן רשות להתגונן ללקוח הטוען טענה זו בפרוט הנדרש.נתבע המבקש רשות להתגונן חייב לפרט את...

גם כאשר בקשת הרשות להתגונן מנוסחת בצורה כללית וקיימים בה חוסרים רבים ,מסביר יאן קליימן ,אך בית המשפט סבור שאם בכל זאת תוכח הטענה היא תהווה הגנה טובה בפני התביעה,הרי שיש ליתן רשות להגן אך יש להתנות...

עמדת הכוח בה מצוי בנקאי לעומת לקוחו.ביטול הסכמי הלוואה - פעולת הבנק בחוסר תום- לב ,ברשלנות ובניגוד להוראת בנק ישראל .יחסי לקוח הם יחסי לווה - מלווה,טוען יאן קליימן ,יחסי ״הלוואה ״ מהותם ביצירת מערכת...

מרוץ ההתיישנות בגין פתיחת תוכניות חסכון עקב התניית שרות בשרות מצד הבנק מתחיל במועד שבו הבנק מאשר את הבקשה לפידיון של כל תוכניות החיסכון ,מבלי להתנות את המשך האשראי בפתיחתן של תוכניות חדשות. כתב...

לבנק זכות לקזז בין חשבונות שונים של לקוחו בטרם יעביר כספים למעקל .בנק הפורע שיק מחשבון לקוחו לאחר קבלת צו עיקול ,יאלץ להשיב את הסכום לחשבון הלקוח על - מנת שהמעקל יוכל לשים ידו על כספים אלו. לקוח...

בנק שהפר הסדר אשראי חריג שנכרת בינו לבין לקוחו,וסירב לאשר עסקה אותה ביקש הלקוח לעשות במסגרת אותו הסדר ,יפצה את הלקוח בגין הנזק שנגרם בשל אי- יכולתו לבצע אותה עיסקה. ההסדר המכונה ״גניבת מדד״ ע״י...

מועד תחילת מרוץ ההתיישנות בנוגע להתניית שרות בשרות הוא מרגע בו נפסקת ההתניה .ריבית יש לחשב לפי שנה בת 365 יום ,אלא אם כן הוסכם אחרת .בכדי להצליח בטענה של ״ לקוח מועדף ״ ,על הלקוח להוכיח אלו הטבות התחייב...

בית המשפט דחה את הטענה כי על הבנק לזכות חשבון מט״ח של לקוח בגין שיק במט״ח שהופקד בחשבון,תוך פחות מ- 7 ימים,שכן הלקוח לא הביא ראייה לגבי המקובל בענף הבנקאות בתחום זה.בית המשפט קבע כי חלה התיישנות על...

בקשת רשות להתגונן כנגד תביעת בנק לתשלום חוב הלקוח שהוגשה בסדר דין מקוצר ,צריכה לגלות לכאורה עילת הגנה .הבנק התובע אינו חייב לצרף לתביעה את כל דפי חשבון הלקוח ,די בצרוף ההסכמים ופרוט היתרה הסופית...

למרות שהתצהירים שצורפו לבקשת הרשות להתגונן הינם כלליים וסתמיים ,הרי שנקודה אחת העדויות של המצהירים משלימות את הטענה ומרפאות את הפגם ,לכן בנקודה זו יש ליתן רשות להגן . בקשת רשות להתגונן צריכה להיות...