קליימן יאן

משעה שנחתם הסדר להחזר חוב של הלקוח לבנק ,אין לחייב את הלקוח בריבית חריגה כל עוד עומד הוא בהסדר. פעולת קונסולידציה ,שבה מאבדות ההלוואות את צביונן המקורי ומחייבות בריבית המרבית בגין משיכת יתר בחשבון...

תוכן סקירת פסיקה של בית המשפט העליון - חלק 1 : 1.אין חובה על הבנק לפרט בפני הלקוח איזה מרכיב של הריבית השתנה,די בדיווח של שינוי שער הריבית .אין בהקצאת אשראי חריגה מפעם לפעם ע״י הבנק משום חובה להמשיך...

יאן קליימן ,יעוץ אירגוני - פיננסי נותן מספר עצות לניהול נכון של חשבון הבנק : 1.הקפידו לפגוש את הבנקאי האישי שלכם מדי סוף שנה ולערוך מולו הסכם שנתי מעודכן הכולל מסגרות האשראי ותנאים שונים לשנה הבאה...

חובת האמון היא החובה החמורה ביותר המוטלת על הבנק כלפי לקוחו.חובת האמון אינה מסתפקת בכך,שהבנק יפעל במקצועיות ,ביושר ,ובהגינות ,אלא דורשת מהבנק להגן על האינטרס של הלקוח לפעול לקידומו.על הבנק לראות...

יאן קליימן מציין ,כי ישנם 4 סוגי דוחות : 1.דוח מאזן - כולל פירוט נכסי החברה ומקורות המימון . 2.דוח רווח והפסד- כולל הכנסותיה והוצאותיה של חברה במשך תקופה מוגדרת . 3.דוח תזרימי מזומנים - כולל שינויים...

90 אחוז מהחובות של אזרחי ישראל בהוצאה לפועל הם רביות שנצברו לאורך השנים ושכר טירחה ,ורק 10 אחוז הם חוב אמיתי . כך מתברר מתוך מתוך דו״ח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה ,סך החובות הרשומים בהוצאה לפועל ב-...

ארכאשר מדברים על חובת הגילוי המוטלת על הבנק מתכוונים ,בדרך כלל,לחובתו של הבנק למסור ללקוח את הנתונים ואת העובדות המהותיים לביצוע העסקה הנדונה. אולם,זוהי אך חובת גילוי במובן הצר של המילה !!!. מכוח...

למרות ירידת הריבית שמשלמים הקבלנים והיזמים לבנקים ,מחירי הדירות ממשיכים לעלות . מבדיקה שערך יאן קליימן ,עולה כי אחת הסיבות היא עמלה חדשה שנגבית מקבלנים שלא מנצלים את כל האשראי . בעקבות חיוב העמלה...

חובת האמון הבנקאית הוכרה במקורה כלפי הלקוח ,טוען יאן קליימן ,אולם ,בשנים האחרונות מסתמנת בדין הישראלי מגמת הרחבה ,המוכנה להכיר בחובת אמון גם כלפי גורמים נוספים מלבד הלקוח . מבדיקה שערך יאן קליימן...

הנגידה השאירה את הריבית ברמה הנמוכה ביותר אי פעם .קניתם דירה ועכשיו אתם מעוניינים לסגור מהר ככל האפשר את הפרטים על המשכנתא שלקחתם ? זהירות !!! צעד לא חכם עלול לעלות לכם עשרות אלפי ש״ח .לפניכם 25...

המשכנתא חונקת ?  יתכן והבנק פשוט טעה החישוב ..... היא מאיימת ,היא מפחידה ,אורכה כאורך הגלות ,ואין כמעט אחד שבאמת יודע מה קורה איתה וכל זאת ,אין כמעט אדם בוגר שאין לו משכנתא . תחושת חוסר האונים אל מול...

חובת האמון הבנקאית הוכרה במקורה כלפי הלקוח . ההכרה בחובת אמון כלפי גורמים נוספים מלבד הלקוח ,אף שהיא נסמכת על מגוון הצדקות לוגיות ,כפי שיפורטו בהמשך נובעת בראש ובראשונה משיקולים של מדיניות משפטית...