רשלנות רפואית

לפגיעה כתוצאה מרשלנות רפואית ישנן, בד"כ, השלכות קשות וארוכות טווח, אם לא תמידיות – גם עבור הנפגע עצמו וגם אם מדובר בבן משפחה קרוב אשר נפגע בצורה משמעותית או חלילה נפטר כתוצאה מאותה רשלנות. במקרים...

מורכבות מערכת המשפט בישראל ותחומי הסמכויות השונים של כל ערכאה משפטית מחייבת עורכי דין להתמקצע בתחומי משפט מסוימים. תחומי ההתמחות מחולקים לענפים דוגמת משפט פלילי, דיני משפחה, דיני עבודה, דיני נזיקין...

כאשר נפגע סבור כי ארע לו אירוע של רשלנות רפואית מסויימת, הדבר הראשון שעליו לעשות הוא לדרוש מהרופא שטיפל בו ו/או המוסד הרפואי במסגרתו בוצעו בו הטיפולים הרשלניים, כי ימסור לידיו את הרשומות הרפואיות...