איך לבחור ממליצים?

מי הם ממליצים טובים?

ממליץ טוב הוא מי שמכיר אותך היטב
בעבודה היומיומית.

יש המוסרים ממליצים בעמדות בכירות, כדי להרשים.
הם בקושי מכירים אותך ועובדה זאת תבלוט
מייד בשיחה. זה לא לטובתך.

תן ממליצים המכירים אותך היטב – עמיתים, לקוחות,
מנהלים ,ספקים

גוון את מאגר הממליצים שלך.
לכל תפקיד התאם את הממליצים המתאימים, ביחס
לתפקיד אליו אתה פונה.

הוסף תגובה