איך סופרים שבועות בהריון

איך סופרים שבועות בהריון

ספירת השבועות בהריון מתבססת על התאריך שבו קיבלה האישה ההריונית את מחזור הווסת האחרון שלה לפני שנקלטה להריון.

זמן ההריון

הריון תקין אורך כמאתיים ושמונים יום מהיום של קבלת המחזור האחרון. פרק זמן זה הוא ארבעים שבועות ממועד זה או שלושים ושמונה שבועות מיום ההתעברות, כלומר תשעה חודשים מלאים ושבוע נוסף.

במהלך ההריון קובע רופא הנשים באיזה יום בכל שבוע האישה מחליפה שבוע. אם מדובר על יום שלישי הרי שבכל יום ג' בשבוע האישה מסיימת את השבוע השלושים לדוגמה ומתחילה את השבוע השלושים ואחד.
כאשר ההריונית מגיעה לבדיקות אצל הרופאה או בבית חולים מציינים בדוח הבדיקה את גיל ההריון, לדוגמה שלושים ושניים שבועות הריון + 3 ימים.
לנוחות הרופאים וההריוניות קיים גם מחשבון הריון אשר נוח מאד לחשב באמצעותו את גיל ההריון.

חישוב דמי לידה

המוסד לביטוח לאומי משלם ליולדות השכירות וליולדות העצמאיות אשר עומדות בקריטריונים שנקבעו על ידם, דמי לידה, כמו לדוגמה בהתאם לוותק בעבודה. התשלום הוא עבור חמישה עשר שבועות מיום הלידה.
עד יום 1.1.17 דמי הלידה שולמו רק עבור ארבעה עשר שבועות וממועד זה חל שינוי והתווסף שבוע לסך התשלום.
חישוב דמי לידה מתבצע כנגזרת לשכר של העובדת השכירה בחודשי העבודה האחרונים ועל פי הכנסותיה הממוצעות של העצמאית אם היא זכאית לדמי לידה.

הוסף תגובה