בקשת הרשות להתגונן בפני תביעת בנק חייבת להיות מפורטת דיה

כיצד לנסח בקשת רשות להתגונן בהתגוננות בפני תביעת בנק?


כידוע, סדר הדין המקוצר נועד על מנת לקצר את ההליך המשפטי בפני תובע וזאת כאשר אין לנתבע טענת הגנה. בקשת הרשות להתגונן בפני תביעת בנק חייבת להיות מפורטת דיה על מנת להסביר ולהוכיח לבית המשפט את טענות ההגנה העומדות ללקוח הבנק. במידה וקיימת מחלוקת לגבי גובה החוב רצוי להוסיף לבקשת הרשות להתגונן תחשיב של חברות המתמחות בחישובי ריביות ושיחזור חשבונות. אולם שימו לב לעיתים אין ללקוח מסמכים על מנת להוכיח טענותיו. אז יש לפנות תחילה לבנק ולבקש את המסמכים הנדרשים ובמקביל לעתור לדחייה בהגשת בקשת הרשות להתגונן. במידה והבנק מסרב, יש לפנות לבית המשפט בבקשה למתן אורכה להגשת רשות להתגונן וכן לגילוי מסמכים.


  עו"ד גלעד נרקיס,  bankim, narkis-law 


 


 

הוסף תגובה