בקש את רשות הממליצים, לפני שאתה מוסר את שמותיהם

לפני שאתה מוסר שמות ממליצים בקש את רשותם וודא שהם יתנו המלצה חיובית.

הכן אותם להמלצה. שידעו לתאר את אופי הקשר ביניכם.
ספר להם על התפקיד ואיזה כישורים רלוונטיים
חשוב להדגיש. הזכר להם את הישגיך הבולטים. עזור להם להכין את התשובות.

הוסף תגובה