גיוס בני נוער לעבודה

לפני חופשות גדולות (פסח, החופש הגדול), משרד התעסוקה והמסחר נוהג להפיץ בקרב בני נוער ומעסיקים כללים עיקריים לענייני גיוס עובדים מאוכלוסיית הנוער, כולל העסקה נכונה, ונושא של שכר המינימום לעובדים אלו.

משרד התמ"ת מפיץ מידע רלבנטי בנוגע להעסקה נכונה וחוקית של בני נוער. הקפדה על כללים אלו מחויבת בידי החוק, וכן מסייעת לבני נוער ולמעסיקים ליהנות מעבודה מועילה ומכניסה.

בנוסף, פועלת המחלקה המתאימה במשרד התמ"ת לטובת הסברת זכויות נוער עובד, זאת באמצעות הפצת פליירים אינפורמטיביים באמצעות שירות התעסוקה הרשמי, אתרי האינטרנט הרשמים של משרד החינוך, ואלו של בתי הספר התיכוניים.

להלן כללים עיקריים בעניין העסקה ראויה של בני נוער

גיל העסקה מותר

במהלך ימי חופשת הקיץ, נאסרת העסקת בני נוער בני פחות מ-14 שנים. בין הגילאים 14-15 ניתן להעסיק בני נוער בעבודות קלות שבלתי סביר כי יזיקו להתפתחותם ובריאותם. במהלך שנת הלימודים, אפשרי לבצע גיוס עובדים של בני נוער החל מגיל 15 שנים ומעלה, שחוק חינוך חובה אינו חל עליהם.

ישנן עבודות בעלות סיכון מסוים, בהן אסור להעסיק גם בני נוער להם מלאו 15 שנים.

כללים מיוחדים קיימים לגבי העסקת נערים בפרסומות והופעות. עבור בני נוער שלא הגיעו לגיל 15, דורש משרד התעשייה והמסחר להוציא היתר מיוחד, וכן חלים כללים מיוחדים בנוגע לשעות ותנאי העסקה.

פנקס עבודה

כתנאי להעסקתם, החוק מחייב את המעסיק לדרוש מהעובדים הצעירים להנפיק פנקס עבודה. פנקס זה ניתן לקבל בלשכות שירות התעסוקה ברחבי הארץ. על מנת לנפק תעודה זו, עליהם לספק תעודת זהות, אישור רפואי (מרופא המשפחה) וכן – שתי תמונות. לא נגבה תשלום עבור הוצאת הפנקס. פנקס זה חייב להימצא במקום עבודתו של הנער.

רישום שעות עבודה

העסקת בני נוער מותרת בתנאי שמספר שעות העבודה היומיות לא יעלה על 8 שעות, בעוד שמספר השעות השבועיות לא יעלה על 40 שעות סה"כ.

נערים שעברו את גיל 16, ניתן להעסיק לא יותר מ-9 שעות יומיות, וכן 40 שעות שבועיות (מלבד בני נוער עובדים לגביהם נקבעו הוראות אחרות, עם תנאים עדיפים, או בהסכמים קיבוציים. יוצאים מן הכלל יהיו גם עובדים עם מגבלות פיסיות, שכליות או נפשיות, המועסקים במפעלים מוגנים [כאלו שהמדינה משתתפת באחזקתם]).

נאסרת העסקה בשעות נוספות

אסורה העסקת נוער בימי מנוחה שבועית. מדובר על איסור מוחלט, ללא אפשרות לקבל היתר העסקה בימים אלו.

הפסקות

אחרי 6 שעות עבודה, יש להעניק לבני נוער עובדים הפסקה בת 45 דקות, לטובת סעודה ומנוחה, מתוכן חצי שעה רצופה לפחות. ההפסקה תבוא לרוב על חשבון הנער העובד. יש לסכם מראש את עניין ההפסקה, לטובת מניעת מחלוקת.

גיוס עובדים לעבודת לילה

על-פי חוק, אין להעסיק בני נוער מתחת לגיל 16 בין השעות 20:00 ל-8:00. העסקת בני נוער בגילאי 16-18 אסורה בין השעות 22:00 ל-6:00.

למידע נוסף על גיוס עובדים בקרו בפורטל הדרושים הגדול במדינה: https://admin.drushim.co.il/Account/logon

הוסף תגובה