דגשים לאימון פליומטריק

להלן מספר עקרונות עליהם כדאי להקפיד:

בטיחות באימון – משטחי נחיתה יציבים וישרים.

תמיד התחל בהערכה נמוכה יותר מהיכולת האמיתית.

חימום מתאים. להתחיל בחימום כללי המשלב מתיחות דינאמיות אין לבצע מתיחות סטטיות בשלב

החימום.

יש לבצע התרגילים בעצימות גבוה (95% עד 100% )

זמן התאוששות מספיק 1 דקה עד 3 דקות בין סטים ו 3 עד 5 דקות במעבר בין התרגילים.

אימון פליומטריק יערך בתחילת אימון ולא בסופו.

הוסף תגובה