דרגת הביטחון הטובה ביותר למשכיר היא הערבות הבנקאית או הצ’ק הבנקאי

דרגת הביטחון הטובה ביותר למשכיר היא הערבות הבנקאית או הצ’ק הבנקאי. ערבות שכזו, מתוקף היותה בנקאית, ניתנת לחילוט באופן מיידי וללא כל צורך בהסברים ובירוקרטיה. משמעותה של ערבות בנקאית היא שלמעשה, הבנק הוא זה שהופך ערב לדירה ולא השוכר.


הקושי במסירת ערבות בנקאית היא העלות הכרוכה בהפקתה ובנוסף לכך, מי שמבקש לקבל ערבות בנקאית, חייב להבטיח את הסכום הנקוב בערבות, באמצעות בטוחות שיתן לבנק. במקרים רבים, השוכר יכול לגלגל את עלויות הנפקת הערבות על המשכיר ובמידה והאחרון מסרב, המשכיר עלול לאבד את הערבות הבנקאית ולהסתכן בערבויות נחותות יותר. על כן, ברוב המקרים מסכימים המשכירים לשאת בעלות הפקת הערבות על עצמם ובלבד שיוכלו "לישון בשקט" כאשר הכסף מובטח להם, בכל מקרה של תקלה. באשר לסכום הערבות הבנקאית, הרי שכאן, כמו בכל מקום, ניתן בהחלט להתמקח על המחיר. בעלי דירות יכולים לבקש סכומים של 3-4 חודשי שכירות – מדובר בסכומים הוגנים ומקובלים בשוק. אולם יש כאלו המבקשים סכומים גבוהים יותר וכאן צריך השוכר להתמקח על המחיר.באדיבות עו"ד אורית בן טולילה, הנמנית עם מומחי בנק אדניםתודה אישית: מתוך כתבה ב"כאן נעים", העתון הראשון של אמצע המדינה

הוסף תגובה