הזמינו פנקסי שיקים "מוגבלי סחרות"

לבעלי חשבונות עו"ש בבנקים עדיף להזמין פנקסי שיקים "מוגבלי סחרות" (קרוס, למוטב בלבד, שלמו ל: ולא שלמו לפקודת:). החסרון הטמון בפנקסים אלה: – אי אפשר למשוך כסף מזומן בשיק "עצמי" (כאשר בשיק רשום "עצמי" במקום המיועד לשם המוטב, ומושך השיק חותם הן על פני השיק והן על גבו), או למסור שיק "עצמי" לצד ג'. היתרון בפנקסים אלה גובר על החסרון וזאת, כאמור, רק כאשר רושמים בשיק את שם המוטב (להבדיל ממסירת שיק מוגבל סחרות אך ללא מילוי שם המוטב, שלמעשה כמוהו כשיק שאינו מוגבל סחרות) – אי אפשר להעבירו לצד ג'. כך, כאשר רוכשים מוצר ומשלמים עבורו בשיק/ים דחוי/ים, ואין מקבלים את המוצר במועד המוסכם, ניתן לבטל את השיק/ים, שנמסרו לפקודת המוכר/היצרן, בשל כשלון תמורה מלא, (להבדיל מכישלון תמורה חלקי) עובדה שתשמש כטענת הגנה טובה כנגד תביעת המוכר/היצרן בגין אי פירעון השיק/ים. טענת הגנה כזו טובה רק כנגד תובע שהינו המוטב בשיק ולא נגד צד ג' אליו סוחר (הועבר) השיק בתום לב ובתמורה, אם היה השיק ללא הגבלת סחרות.

הוסף תגובה