המשמעות של שם פרטי ושם משפחה בחתימה

במקרה שהחתימה מכילה את השם הפרטי ואת שם המשפחה, יש לשים לב: איזה מהשמות בולט יותר, איזה שם נכתב קודם- הפרטי או המשפחה ,והאם יש שוני במאפייני הכתיבה שלהם.

במידה ושם המשפחה מקדים את השם הפרטי, הכותב מעדיף להיות בחסות משפחתו. כלומר, יש לו תלות במשפחתו אך לעיתים זה מעיד על מסירות למשפחתו (בהתאם לסימנים האחרים בכתב).

הוסף תגובה