השוו בין הריבית על חסכונות לריבית על משכנתא

בידקו את החסכונות שלכם בבנק מידי פעם. במידה ולחסכונות אין ייעוד מוגדר והתשואה, המתקבלת נמוכה מהריבית המשולמת על הלוואת המשכנתא, תמיד עדיף להקטין את ההלוואה על פני המשך החסכון.


משה צור & משה רייכר, M&M השקעות ומשכנתאות

הוסף תגובה